کد خبر: ۵۹۵۱۱
|
تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۵
شورای اسلامی شهر کوت عبدالله با کسی تعارف ندارد:
برخی اشخاص که گمان می نمودند ،این امر یک سرکشی عادی و میهمان گونه است ، خیلی زود به اشتباه خود پی بردند
امروز راس ساعت شش صبح هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر کوت عبدالله  متشکل از پرویز سامری ریاست شورای شهر ،حمید باوی بحره نائب رئیس حسین ناصری منشی هیئت رئیسه و زهرا حزباوی خزانه دار ،به نیابت از همه اعضاء شورای اسلامی شهر کوت عبدالله و در حقیقت به نمایندگی از مردم شریف و نجیب کوت عبدالله با سرکشی به تمام قسمتهای شهرداری حضور جدی و بدون تعارف خود را به همه نشان دادند.
در این بازدید چند ساعته ، با دقت از تمامی مشاهدات این اعضاء یاداشت برداری می نمودند و قبل از ورود به هر قسمت با داشتن لیستی که از ورود کارکنان پرینت گرفته بودند ،با دقت خاصی سراغ تک تک کارکنان را می گرفتند و جلوی اسم کارکنان نکاتی یادداشت می نمودند.
برخی اشخاص که گمان می نمودند ،این امر یک سرکشی عادی و میهمان گونه است ، خیلی زود به اشتباه خود پی بردند ، وقتی با برخوردهای جدی وبدون تعارف این هیئت رئیسه روبرو شدند....

نام :
ایمیل :
نظر :