آمار بالای تصادف  و تلفات جاده ای در ایران به طرز هولناکی تکان دهنده است و این میزان فصل و ساعت خاصی نمی شناسد در همه فصول این آمار در حال تغییر و روی دادن هستند.

به گونه ای که در چند روز اخیر واژگونی اتوبوس حامل گروهی از دانش آموزان و جان باختن شماری از آنان در مسیر بندرعباس به شیراز از هولناک ترین تلفات جاده ای در چند روز گذشته بوده است. و امروز تصادف کامیون با اتوبوس در جاده گلستان، حادثه رانندگی در جاده ساوه – همدان با ۵ قربانی و فردا…

اخباری که هر روزه به دست ما می رسد اما شاید دیگر کمتر توجه ما را جلب می کند. اما گره کار کجاست؟

گر چه  یکی از علل عمده‌ی تصادفات رانندگی در معابر برون شهری خواب‌آلودگی رانندگان و اصرار آنها به ادامه رانندگی در هنگام خستگی و خواب آلودگی است، اما باید دید که چند درصد تصادفات با خودروهای غیر استاندارد صورت می گیرد؟

کارشناسان تصادفات معتقدند که علت بخش قابل توجهی از تصادفات، عدم ایمنی خودرو و مقاومت آن است؛ آمار تصادفات نیز حاکی از بالا بودن تلفات و مجروحان خودروهای با کیفیت پایین است. اما فراموش نکنیم که به طور کلی سه ضلع خطای انسانی، جاده و نقص فنی خودرو از عوامل اصلی بروز حادثه می باشند. نکته ای که در این حوادث قابل تامل است نقش بسیار زیاد خطای انسانی در تصادفات است.

آگاهی و آموزش به رانندگان و افرادی که می خواهند در جاده ها رانندگی کنند و جان عده ای در دستانشان است نیازمند توجه جدی است؛ شاید گره کوری در مدیریت و آگاهی بخشی به افراد در بخش خرد و ممانعت از تردد خودرو های کم کیفیت در بخش کلان اهمیت فراوانی داشته باشد.