قنوات افزود: تنها در فاصله رودخانه کارون تا بزرگراه آیت الله بهبهانی و از پل سیاه تا خیابان زند، ٣٠٠ هکتار بافت فرسوده تحقیق شده وجود دارد که باید مورد توجه باشد.

وی اظهار داشت: بحرانی ترین نقاط بافت فرسوده در اهواز در مناطق ٨ و ٧ یعنی کوی طاهر و منبع آب می باشد که برای رفع مشکلات این مناطق از دو دهه پیش طرح موسوم به مینا با انتقال ٢٢۴ واحد از منازل آسیب پذیر به منازل ساخته شده سپیدار در سال ٨۶ اجرا شد.

این عضو شورای شهر اهواز گفت: متاسفانه باید اذعان داشت که از سال ٨۶ تا کنون اقدام خاصی در رسیدگی به مناطق فوق بحرانی در اهواز نشده است و این یعنی سه دولت و سه شورای شهر و شهرداری در بوجود آمدن وضعیت فعلی مقصر هستند.

محمد هادی قنوات اعلام کرد: غیر قانونی نامیدن سکونت در مناطق دارای بافت فرسوده اهواز، کم اهمیت جلوه دادن این مناطق و به نوعی فرافکنی است چرا که مناطقی مانند حصیرآباد، کوی رمضان، منبع آب یا کوی سیدطاهر و یا عامری و سید خلف مرکز شهر اهواز و از قدیمی ترین مناطق شهر هستند.

قنوات توضیح داد: نابودی کشاورزی استان، بیکاری ۴٠ درصدی شهرهای سابقا صنعتی و نفتی استان، و محرومیت های ناشی از جنگ تحمیلی باعث مهاجرت هزاران نفر به شهر اهواز شد و دولت ها نباید نسبت به سرنوشت کسانی که بر اساس سیاست های دولت آواره شده اند بی تفاوت باشند.

قنوات ادامه داد: وزارت نفت که ٢٢٠ حلقه چاه نفت فعال در اهواز دارد نباید نسبت به مسولیت های اجتماعی خود بی تفاوت باشد و بخشی از مشکلات بافت فرسوده در یک شهر نفتی مانند اهواز با هزینه یک ماه از صادرات نفت می توان مشکل بافت فرسوده اهواز را برای همیشه حل کرد.

قنوات تصریح کرد: حل مشکلات بافت فرسوده یک حرکت تعاملی و بین بخشی است و بدون همکاری مسکن و شهرسازی، بانک ها، استانداری، دادگستری و فرمانداری و شهرداری امکانپذیر نیست.
وی افزود: ضمن همدردی با مجروحان و خانواده درگذشتگان این حادثه تلخ، امیدوارم تلنگری جدی به مدیران ارشد استان و شهر اهواز وارد شده باشد چرا که با اولین بارش ها در سال جاری، بی توجهی به وضعیت نقاط آسیب پذیر می تواند فاجعه آفرین باشد.

قنوات در پایان گفت: شهرداری نباید نسبت به ساخت و ساز غیر مجاز بی تفاوت باشد و تنها به صدور اخطار اکتفا کند بلکه باید با اقدامات پیشگیرانه قانونی، نسبت به ایمن سازی مناطق ناامن شهری اقدام کند.