یکی از عجیب ترین و در نوع خود بی نظیرترین ضعف های مدیریت شهری را میتوان دقیقاً در مجاورت شهرداری منطقه ۳ اهواز دید جایی که مسیر ورودی و خروجی شهر است و البته مکانی امن برا قانون شکنان و شهرستیزان!

اینجا هر چه بخواهی هست از فروش گوسفندان و دام های زنده تا قصابی آنها، ماهی دریا تا مرغ زنده و زغال و بشکه های بنزین و کلوچه لاهیجان. میوه فروشی ها که عملا خود را صاحب و مالک شهر میدانند و پا را از همه فراتر گذاشته اند و بلوار را بین خود تقسیم کرده اند و غرفه های بزرگ احداث کرده اند و با خیال راحت و هزینه خیلی کم شهر را اشغال و به تصرف خود درآورده اند بی آنکه کسی بخواهد مانع آنها شود و یا در کار آنها خللی وارد سازد. لجام گسیختگی که علاوه بر خدشه وارد ساختن به سیما و منظر شهر، بهداشت محیط و سلامتی مردم را نیز بطور جدی به خطر انداخته است.

به راستی ضعف شهرداری اهواز در برخورد با چنین قانون شکنی ها در چیست؟! چرا شهرداری اهواز اینقدر در برخورد با متخلفانی که خودسرانه و قلدرمابانه شهر را تسخیر کرده و متصرف شده اند ناتوان است؟!

شورای شهر در کجای این قانون شکنی ها قرار دارد؟