وی گفت: با توجه به اینکه در زلزله کرمانشاه بیشترمدارس غیرانتفاعی دچار آسیب شدند که اگر این حادثه در زمان تحصیل دانش آموزان بود خسارات جانی زیادی را به همراه داشت به همین منظور مقاوم سازی مدارس غیرانتفاعی در برنامه کاری وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است.

رضایی افزود: اگر این بخشنامه در خوزستان اجرا شود مدارس غیرانتفاعی زیادی تعطیل خواهد شد و مشکلاتی را در خوزستان ایجاد خواهد کرد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان اضافه کرد: در حال بررسی هستیم که چه راهکارهایی را اعمال کنیم تا اجرای این بخشنامه کمترین حاشیه و آسیب را به آموزش و پرورش و دولت وارد کند.

سهم خوزستان از کل مدارس غیردولتی کشور ۱۲٫۷۶ درصد است و خوزستان در این زمینه ۲۰ درصد از شاخص برنامه ششم توسعه فاصله دارد.

۱۷۲ هزار دانش آموز در مدارس غیر دولتی و ۶۲ هزار نفر در مراکز آموزشی غیردولتی خوزستان مشغول به تحصیل و ۱۸ هزار نفر نیز در این مراکز مشغول به کار هستند.

ایرنا