آموزش و فرهنگ سازی از جمله مولفه های مهم در راستای حفاظت از ذخایر آبی است، خانواده بویژه بانوان نقش بسیار مهمی را در این زمینه ایفا کرده و می توانند به عنوان الگویی برای فرزندان تاثیر گذار باشند و با مدیریت مصرف بهینه آب امکان تامین پایدار و مستمر آب برای همه شهروندان در روزهای پایانی سال را فراهم کنند.

کسی حق ندارد خانواده ها را از مصرف آب و انجام خانه تکانی منع کند اما اگر قرار است فرش‌های منازل شستشو شود از طریق قالیشویی‌ها انجام شود، چون آنها منابع آب غیرکیفی را که برای شرب نیست، در اختیار دارند. از سوی دیگر در نظر بگیریم که از آب شبکه شهری استفاده نکنیم و یا در منازل خود اقدام به شستشوی فرش و سایر موارد نکنیم، مصارف آب در روزهای پایان سال به ویژه در مناطق کویری و بسیار کم آب ، سهمی از ذخیره آب تابستان را پیش خور می‌کند.

ما در کنار همه فرهنگ‌های خوبی که داریم و در نوروز به استقبال تحول و نو شدن می رویم، باید فرهنگ صرفه جویی در مصارف مختلف و بویژه آب را هم در دستور زندگی خود داشته باشیم.

رعایت مصرف در این بخش‌ و همچنین رعایت مصرف برق، گاز، بنزین و مانند آن نشان از توسعه یافتگی یک جامعه است.