این در حالیست که مسئولین در استان خوزستان با اطلاع از رتبه های ادارات متولی کار و… و همچنین با لجبازی تمام پای این ایستاده اند که افزایش نرخ بیکاری ادامه داشته باشد و هیچ شخصی از استاندار تا نمایندگان مجلس پاسخگوی این مهم نیستند!

سوال بسیار مهمی که می بایست از استاندار خوزستان پرسید، این است که پس از جلسات مکرر شورای اشتغال و در اختیار گرفتن برخی از امور مربوط به اداره کل کار و اطلاع از رتبه های کسب شده توسط این اداره که می تواند نقش بسزایی در پائین کشاندن نرخ بیکاری داشته باشد و ندارد، چرا همچنان با مدیر یا مدیران اینچنینی مماشات می شود؟ چه اراده ای پشت عملکرد ضعیف این مدیران قرار دارد که بر مصالح مردم ترجیح داده شده است و باعث می شود همچنان ادامه کار دهند!؟