به‌روز شده در: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۰
کد خبر: ۶۳۸۵۴
|
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۴
به گفته مدیرعامل شرکت کشت و‌صنعت نیشکر دهخدا ، ۷۰ درصد مزارع این شرکت به دلیل بی آبی و عدم تخصیص حقابه خشک شده اند . مزارع نيشكر از اول تيرماه تا به امروز فقط يك نوبت آبياری شدند و اين در حالی است كه به ٤ يا ٥ نوبت آبياري نياز دارند.در حال حاضر نيشكر بيمار است و قسمت سبز یا سبزينه خود را از دست داده است. از اين رو در معرض طيف عظيمی از امراض نظير كرم ساقه خوار، كنه، كرم ريشه خوار و .... قرار دارد . پدیده خشکسالی، نيروهای شاغل در كشت و صنعت‌های نيشكر را با مشكلات فراوانی رو به رو كرده است و اگر مزارع نیشکر از بين بروند، معضلات جبران ناپذيری در حوزه اشتغال و توليد دامنگير مجموعه توسعه نيشكر و استان خواهد شد. در حال حاضر 65 هزار هکتار نیشکر زیر کشت قرار دارد که 37 هزار هکتار یا 59 درصد این محصول در آستانه خسارت 79 تا 100 درصدی قرار دارد و این آمار از مزارع خسارت یافته با تمامی جزییات توسط کارشناسان ثبت شده است.


عکس :  مهدی پدرام خو
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
تصاویر / خسارت ۷۰ درصدی به مزارع نیشکر به دلیل بی آبی
نام :
ایمیل :
نظر :