شایعاتی هست که نمیگویم اما می خواهم لیست اموالتان را ارائه دهید
نماینده مخالف وزیر نفت:

شایعاتی هست که نمیگویم اما می خواهم لیست اموالتان را ارائه دهید

نادر قاضی‌پور و آصفری نماینده دیگری بود که در مخالفت با وزیر پیشنهادی بهداشت سخن می‌گفت
سیاست خارجی باید ملی، فراجناحی و تحت نظر رهبری باشد
نطق دیپلماتیک و پاسخ های ظریف به پرسشها:

سیاست خارجی باید ملی، فراجناحی و تحت نظر رهبری باشد

وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه گفت: سیاست خارجی عرصه منافع امنیت ملی کشور است و نباید دستخوش سلیقه های جناحی شود.
چه تضمینی هست که وزارتخانه بحرانی بهداشت را رها نکنید؟
لاهوتی، نماینده مخالف وزیر بهداشت:

چه تضمینی هست که وزارتخانه بحرانی بهداشت را رها نکنید؟

مهرداد لاهوتی یکی از نمایندگانی بود که به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی بهداشت سخنرانی کرد.
فاز دوم هدفمندی بعد از بازگشت آرامش و ثبات نرخ ارز اجرا می شود
وزیر پیشنهادی اقتصاد:

فاز دوم هدفمندی بعد از بازگشت آرامش و ثبات نرخ ارز اجرا می شود

طیب نیا گفت: مرحله دوم هدفمندی بعد از اصلاح بازار پول و بازگشت آرامش و تعادل به اقتصاد با تاکید بر افزایش کارآیی بنگاه ها و توسعه تامین اجتماعی اجرا می شود.