چه تضمینی هست که وزارتخانه بحرانی بهداشت را رها نکنید؟
لاهوتی، نماینده مخالف وزیر بهداشت:

چه تضمینی هست که وزارتخانه بحرانی بهداشت را رها نکنید؟

مهرداد لاهوتی یکی از نمایندگانی بود که به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی بهداشت سخنرانی کرد.
فاز دوم هدفمندی بعد از بازگشت آرامش و ثبات نرخ ارز اجرا می شود
وزیر پیشنهادی اقتصاد:

فاز دوم هدفمندی بعد از بازگشت آرامش و ثبات نرخ ارز اجرا می شود

طیب نیا گفت: مرحله دوم هدفمندی بعد از اصلاح بازار پول و بازگشت آرامش و تعادل به اقتصاد با تاکید بر افزایش کارآیی بنگاه ها و توسعه تامین اجتماعی اجرا می شود.